Activiteiten

Viering

De samenkomsten die Lichtdenker verzorgt bestaan uit drie onderdelen, die samen 2 uur duren:

  • Zang

   We beginnen met samen zingen. Door samen te zingen, komt het hart op je tong te liggen.  Zingend keer je je binnenstebuiten.

  • Zin

   Onze liederen hebben veel, zo niet alles, te maken met bewustwording. Het is dan ook een logische stap om na het samen zingen ook een kort moment stil te staan bij het thema van de viering. We gebruiken hier elke viering weer een andere werkvorm voor. Daarna volgt een korte pauze.

  • Zijn

   Tenslotte vieren we samen het leven, het licht en de liefde. Dit vieren doen wij in een totaal van

  liederen (enkele liederen uit het eerste gedeelte van de samenkomst komen hier terug)

  gesproken onderdelen die te maken hebben met ons bewuste Zijn als mens op deze aarde

  korte stiltemomenten

  rituelen zoals het aansteken van kaarsen als symbool voor het licht van de mensheid

logo lichtdenker

Lichtlezing

Het licht schiep het leven en het leven is groots!  

Soms is het leven zelfs zó groot dat wij met onze vijf fysieke zintuigen niet in staat zijn om die grootsheid ten volle waar te nemen.  

Dan hebben wij het licht nodig om onze andere twee zintuigen te kunnen gebruiken; ons zesde zintuig voor onze intuïtie

en heldere waarnemingen en ons zevende zintuig om verbinding te maken met alle informatie die opgeslagen is in ‘de bron’.

Deze waarnemingen vanuit het licht maken het mogelijk om echt te kunnen zien hoe groots het leven en hoe allesomvattend het licht is.  

Een lichtlezing is een informatieve, luchtige muzikale ontmoeting over een groots element van het licht in ons leven.

Lichtdenker maakt voor elke lichtlezing nieuwe, bijpassende licht-liederen. Luisterliederen en liederen om samen te zingen.   

Opdat het licht via het lied door ons allemaal heen stroomt en wij samen in contact komen met de grootsheid van ons aardse bestaan.

Lichtlezing over ‘De wijsheid van getallen’

Deze lezing omvat enkele speelse, muzikale ontmoetingen over getallensymboliek.   

We maken deze symboliek concreet door te kijken naar de numerologische informatie die aangetroffen wordt op en in de buitenmuren van de Bonifatiuskerk te Vries, Drenthe.   

In de Tweede Wereldoorlog was (op bevel van de Duitse bezetter) de toenmalige Vriezer predikant ds. W. Tj. Klumper enige tijd niet gemachtigd zijn werk te doen. Omdat het kerkgebouw in Vries aan restauratie toe was, liep dominee Klumper regelmatig om de kerk heen om te inspecteren wat de staat was van de kerkmuren. Tot zijn grote verbazing ontdekte dominee Klumper getallensymboliek op de buitenmuren van de kerk. Hij deed onderzoek naar de herkomst van die symboliek en schreef er een aantal artikelen over. Hoewel zijn werk door velen niet serieus genomen werd, zijn de conclusies van zijn onderzoekingen groots en meer dan de moeite waard om een lichtlezing over te houden.  

De mens, zo schrijft dominee Klumper, is groot, is licht, is wijsheid. De mens draagt alle universele wijsheid in zich!   

De artikelen die dominee Klumper schreef, vormen de basis van deze lezing. Tijdens de lezing wordt daarom het één en ander verteld over de getallenleer van Pythagoras en over de zonnegod Mithras. Ook zal worden ingegaan op de theorie achter tarotkaarten en op de vraag wat deze kaarten met onze levenscyclus te maken hebben.   

Tijdens de lichtlezing zullen we circa twintig door Lichtdenker gemaakte liederen beluisteren en zingen. In deze liederen wordt het leven, het licht en de liefde bezongen en is er aandacht voor de gedachtewereld van de numerologie.  

Deze lezing is bedoeld voor mensen die  

 • van zingen houden (ervaring niet vereist) 
 • in bewustzijn willen groeien 
 • (willen) weten dat wij mensen licht en liefde zijn.  

Kinderloket

kinderloket

Een loket is een raam of een opening in een muur waardoor het mogelijk wordt om met andere mensen te praten.

Kinderen van het licht,

de wereld kan wel wat van jullie licht en bewustzijn gebruiken.

 

Lichtdenker geeft daarom in het kinderloket het woord aan jullie!

 

In het kinderloket klinkt de stem van nieuwetijdskinderen,

jonge mensen die de wereld komen vertellen wat liefde is.

 

Lichtdenker is op zoek naar jou!

 

Want:

Kinderen van het licht ♪

jullie zijn de opmaat voor de toekomst,

 hebben liefde voor het leven 

en zijn op de vrede gericht.

 

Kinderen van het licht

jullie redeneren vanuit liefde,

 hebben een grote levenswijsheid, 

een open blik en overzicht.

 

Kinderen van het licht ♪

jullie zijn een spiegel voor de wereld,

spreken onverbloemd de waarheid

en geven ons innerlijk gezicht.

 

Kinderen van het licht

jullie komen ons de liefde brengen

helpen ons weer heel te worden

creëren met licht weer evenwicht.

logo lichtdenker

Licht-zingkring

Een licht-zingkring is een ontmoeting van een kleine groep mensen en kan worden gehouden in een woonkamer.

In een samenzijn van ongeveer 45 minuten wordt, na een verstilde meditatieve opening, het licht ontstoken.

Daarna zingen we met aandacht voor elkaar een aantal liederen.  

Zingen is heilzaam, want het schept ruimte, opent je hart en brengt je licht. 

Elke keer opnieuw mag je beseffen hoe goed het is om dit licht met elkaar te delen. 

Projectkoor

Voor de projecten die Lichtdenker wil organiseren zijn we regelmatig op zoek naar zangers die onze liederen in koorverband willen uitvoeren.
Wil je de liederen echt mooi en goed kunnen zingen, met aandacht voor alle details van uitspraak, dynamiek, ademtechniek, ritmiek en eventuele meerstemmigheid, dan heb je daar toch wel enkele oefensessies voor nodig.
Het totaal van deze oefensessies vatten wij samen in de benaming ‘projectkoor’.
 
Hoeveel repetities een projectkoor nodig heeft, is mede afhankelijk van het aantal liederen dat een plaats krijgt binnen het project.
error: Content is protected !!