Over Lichtdenker

Wat is Lichtdenker

Lichtdenker is een positieve, spirituele en religie-overstijgende organisatie die samenkomsten organiseert voor iedereen. Lichtdenker gelooft in het leven, het licht en de liefde Lichtdenker viert het leven, het licht en de liefde.

Samenkomsten

De samenkomsten van Lichtdenker zijn vieringen van Leven, Licht en Liefde. We vieren in de samenkomsten op drie verschillende wijzen: samen zingen, samen zingeven, samen zijn.

1  Samen zingen (zing je binnenste buiten – dat alleen al is helend) 

2     Samen zingeven (op een bewustmakende manier nadenken over onderwerpen           
           die met zingeving te maken hebben)

3        Samen zijn (vierend, in een geheel van liederen, handelingen, teksten, rust en stilte, raken we aan de kern van ons bestaan, en kunnen we ons opladen voor de komende periode)

Locaties, tijden van samenkomsten

De samenkomsten worden her en der in de drie Noordelijke Provincies gehouden op wisselende locaties, zoals huiskamers, kleine kerkjes, dorpshuizen, en op iedere “locatie op aanvraag”. Ook de dag en het tijdstip kunnen in goed overleg nader worden vastgesteld.

Uitgangspunten Lichtdenker

Alle vieringen van Lichtdenker zijn in de basis esoterisch; het licht, de goddelijkheid wordt gezien en herkend in elk wezen. De vieringen zijn daardoor religie-overstijgend en universeel van aard.

Lichtdenker gaat er vanuit dat er een stoffelijke, tastbare, materiële werkelijkheid is én een niet-tastbare, fijnstoffelijke, energetische werkelijkheid. Wij gaan er vanuit dat deze twee werkelijkheden onderdeel van één geheel zijn. Wij verbinden daarom alles wat wij intuïtief waarnemen op het energetische vlak graag met het alledaagse leven in het hier en nu. Wij staan met beide benen op de grond en zijn van mening dat spiritualiteit niets anders is dan hier op aarde ‘jezelf’ zijn. Onze overtuiging is dat de mens in de basis een geestelijk wezen is en dat hij in de kern van zijn wezen verbonden is met zijn goddelijkheid. Wij geloven dat als iedereen verbonden is met zichzelf, met z’n eigen basis, eigen gevoel en eigen talenten, er kracht vrij komt voor groei. Groei in ons als uniek individu en van daaruit groei in de mensen en wereld om ons heen. Groei naar een liefdevolle wereld vol vrede.

Liederen

De basis van de samenkomsten van Lichtdenker wordt gevormd door de liederen:

nieuwe, speciaal voor de samenkomsten gemaakte Nederlandstalige liederen.

De teksten, geschreven door Ien-ke Vos, zijn te karakteriseren als intens doordacht en doorvoeld, maar tegelijkertijd lichtvoetig en speels. De teksten zijn poëtisch van toon en geschreven in aansprekende beelden. De muziek bij de liederen is gecomponeerd door Wim Opgelder. Gezien vanuit de gedachte dat iedere tekst vraagt om een eigen muzikale benadering kan er worden gesproken over een breed scala aan stijlen. Er zijn ballades, luisterliedjes en meditatieve liederen bij, maar ook volksliedachtige melodieën, swingende en vrolijke liedjes.

Wij zijn vanuit een diep innerlijk verlangen begonnen met het schrijven van liederen en willen graag licht laten schijnen in een wereld die vaak donker is. De liederen die wij maken zijn bedoeld om mensen van deze tijd een hart onder de riem te steken en te bemoedigen. En ook om op te roepen tot leven vanuit licht en universele liefde:

Doe mee en denk in liefde, dan denken we het licht, dan vieren we het leven en geven vrede een gezicht.

En dat in een tijd vol oorlog…. Een onrustige tijd waarin wereldleiders strijd voeren en de wapenindustrie weer op volle toeren draait. De geschiedenis herhaalt zich. Het draait nog steeds om macht en geld. Het lijkt erop dat het donker overheerst. Maar is dat zo? Zijn wij afhankelijk van wereldleiders? Kennen we onze eigen krachten?

Elke dag weer worden er mensen wakker die beseffen dat zij van binnen liefde zijn. Er is onvoorstelbaar veel licht in mensen en er is altijd hoop. Laten we beseffen dat één plus één drie is en dat de energie van liefde over de hele wereld voelbaar is.

Samen zijn we sterker dan we denken dat we zijn. Wij kunnen samen de vrede zijn!

Boeddha zei ooit: ‘Laten we leven in vreugde, in liefde, te midden van hen die haten. Laten we in vreugde leven te midden van hen die vechten. Laten we in vreugde leven, al hebben we niets!’ Lichtdenker wil deze woorden graag gestalte geven. Wij nodigen je daarom van harte uit om mee te komen zingen van de liefde, het licht en het leven. Opdat je door de muziek en de stiltes in de samenkomsten weer ervaart hoe mooi je bent, hoe waardevol het is om samen te zijn en hoe wezenlijk ons gebundelde licht en onze gebundelde krachten zijn voor de wereldvrede.

Creëer vrede en zing mee over de kracht van licht, kom tot rust in de stilte en vier het leven.

We zijn blij als je komt, we nodigen jou -en ieder die jij mee wilt nemen- van harte uit om te ervaren hoe belangrijk het is voor de wereld dat jij je licht laat schijnen. Jouw ervaring kun je daarna delen met andere mensen: Lichtdenker gaat voor vrede!

Beeldmerk door: ‘Was getekend Esther van der Linden’